รายละเอียดวีซ่าทุกประเทศ เอกสารขอวีซ่า สถานที่ยื่นวีซ่า ดังนี้
วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าสิงคโปร์ วีซ่ามาเลเซีย วีซ่าเชงเก้น

เอกสารขอวีซ่าพื้นฐานของแต่ละประเทศ การเตรียมตัวยื่นขอวีซ่า

(สำหรับเคสที่มีความซับซ้อน หรือมีข้อสงสัยในการเตรียมเอกสารเฉพาะบุคคล สอบถามบีเบรฟได้ฟรีค่ะ)
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน + ทุกเล่มที่เคยมี
2. รูปถ่ายหน้าตรง (ตามขนาดของแต่ละสถานทูต)
3. สำเนาบัตรประชาชน (บีเบรฟแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บีเบรฟแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตัวจริง (กรณีเคยเปลี่ยน) (บีเบรฟแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

6. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่าตัวจริง (กรณีสมรส) (บีเบรฟแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
7. สูติบัตร บุตรทุกคนตัวจริง (กรณีมีบุตร)

8. เอกสารด้านการเรียนที่ไทย

8.1 กรณีเรียนอยู่ใช้ Transcript + หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา (ตัวจริงภาษาอังกฤษ)

8.2 กรณีเรียนจบแล้ว Transcript + ใบปริญญาบัตร (ตัวจริงภาษาอังกฤษ)
9. เอกสารด้านการงาน

9.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า
9.2 กรณีพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลางาน

9.3 กรณีข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ +สำเนาบัตรข้าราชการ

9.4 กรณีไม่ได้ทำงานเนื่องจากเกษียณ แนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

9.5 กรณีเป็นแม่บ้าน แนบเอกสารและแสดงรายได้ของสามี

10. เอกสารด้านการเงิน (ย้อนหลัง 3,6 เดือนตามแต่สถานฑูตกำหนด)

10.1 Bank Guarantee ระบุยอดเงินคงเหลือเป็นสกุลเงินของประเทศที่จะขอวีซ่า

10.2 Bank Statement หรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ

11. แบบฟอร์มกรอกวีซ่า ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ใบจองนัดสัมภาษณ์หรือยื่นวีซ่า ซึ่งมีชื่อเรียกและลักษณะต่างกันไปในแต่ละประเทศ (บีเบรฟช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

12. กรณีขอวีซ่านักเรียน ต้องมีเอกสารตอบรับจากสถาบันที่ต่างประเทศ หรือผลสอบภาษาอังกฤษ และอาจต้องมีตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ตามแต่ละสถานฑูตกำหนด (บีเบรฟให้ความช่วยเหลือ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

13. กรณีขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องใช้แพลนการเที่ยว หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรม (บีเบรฟมีบริการจัดแพลนเที่ยว จองตั๋ว แนะนำจองโรงแรมให้ฟรีค่ะ)


เอกสารอื่นที่ยื่นเพิ่มเติมได้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
-เอกสารที่แสดงถึงความมั่นคง เช่น บ้าน รถยนต์ โฉนดที่ดิน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
-เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ถ้าให้ผู้อื่นสปอนเซอร์ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน อื่นๆ สอบถามได้ค่ะ


หมายเหตุ ทางบีเบรฟ Be Brave Study Abroad
มีบริการรับยื่นวีซ่าให้นักเรียนที่สมัครผ่าน Be Brave ฟรีทุกขั้นตอน ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

และบริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวด้วยราคาพิเศษไม่แพง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ โทร 081-3016060, 081-3477231, 081-3076060 หรือ Line : @BeBraveStudyAbroad (พิมพ์@ด้วยนะคะ)

ข้อมูลวีซ่าอเมริกา ประเภทวีซ่าอเมริกา

1. Nonimmigrant Visa – วีซ่าชั่วคราว

1.1 วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 กรณีที่ต้องการเข้าเรียนตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง,โรงเรียนเอกชน,สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ (หลักสูตรมากกว่า 18 ช.ม.ต่อสัปดาห์) ท่านต้องมีวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa

1.2 วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-1/B-2 โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 สำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน,เข้าประชุม / วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนท่องเที่ยว,เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงญาติ การรักษา โดยที่วีซ่ามักจะออกรวมกันคือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาชนิด B-1/B-2

2. Immigrant Visa – วีซ่าถาวร สำหรับคนที่ต้องการอาศัยในอเมริกาอย่างถาวร

ทำวีซ่าอเมริกา ขั้นตอน

 1. จัดเตรียมเอกสาร (บีเบรฟให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนตามโพรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน)
 2. ยื่นขอกรอกวีซ่าออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จองคิวนัดหมาย (บีเบรฟให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะ)
 3. เดินทางสัมภาษณ์วีซ่า (บีเบรฟมีการซ้อมติวสัมภาษณ์ให้ท่านก่อนค่ะเพื่อความมั่นใจ 100%)
 4. ทราบผลวีซ่าทันที จากนั้นสถานฑูตจะนำส่งวีซ่าให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

วีซ่าอเมริกากี่วันได้ : ทราบผลทันที หากผ่านสถานฑูตจะจัดส่งพาสปอร์ตที่ติดหน้าวีซ่าให้ใน 3-5 วัน (อาจมากกว่านั้น) หากไม่ผ่านจะได้รับเอกสารคืนทั้งหมด เมื่อวีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน สามารถยื่นขอใหม่ด้วยการเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนกว่าเดิม ตรงนี้บีเบรฟสามารถแก้ไขให้คำปรึกษาได้ค่ะ

สถานที่ยื่นวีซ่าอเมริกา จ-ศ 07:00-11:00 น. (ต้องทำการนัดยื่นล่วงหน้า)

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ  95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรแผนกวีซ่า 02-2054000เว็บไซต์: http://thai.bangkok.usembassy.gov/

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ 387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

*รับทำวีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาติดต่อบีเบรฟได้ค่ะ

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

*รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาค่าบริการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น (สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ) ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ 

ข้อมูลวีซ่าอังกฤษ ประเภทวีซ่าอังกฤษ

UK Visa วีซ่าประเทศอังกฤษใช้เดินทางไปได้ 4 ประเทศคือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์ค่ะ

วีซ่านักเรียนอังกฤษ 2016 รัฐบาลอังกฤษได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทและขื่อเรียก ตั้งแต่ 24 เม.ย 2015 ดังนี้

1. วีซ่านักเรียนประเภท Short Term Study Visa

1.1 Short Term Student (up to 6 months) ชื่อเดิมคือ Student Visitor Visa (SVV) นร.ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรระยะสั้นน้อยกว่า 6 แต่ไม่สามารถขอต่อวีซ่าใน UK ได้ และไม่อนุญาตให้ทำงาน แต่มีข้อดี คือ ไม่มีข้อบังคับในเรื่องของระดับภาษาอังกฤษ

1.2 Short Term Student (up to 11 months) ชื่อเดิมคือ Extended Student Visitor Visa (ESVV) นร.ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 11 เดือน ต้องเป็นการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น

1.3 Short Term Student (Child) up to 6 months (ชื่อเดิมคือ Child Visitor Visa) นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระยะสั้นที่น้อยกว่า 6 เดือน

*วีซ่านักเรียนอังกฤษยื่นล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนวันเดินทางเข้าประเทศอังกฤษค่ะ

2. วีซ่านักเรียนประเภท General Study Visa

2.1 General Study Visa หรือ Tier 4 (General) สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป และจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถานศึกษานั้นกำหนด

* วีซ่านักเรียนอังกฤษยื่นล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนวันเริ่มเปิดเรียนค่ะ

– วีซ่านักเรียนอังกฤษ ประกาศจากรัฐบาลอังกฤษ https://www.gov.uk/study-visit-visa

3. วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Standard Visitor visa)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษตามปกติจะออกให้มา 6 เดือนทั้งแบบ “ซิงเกิ้ล” หรือ “มัลติเพิ้ล” ขึ้นอยู่กับว่าตอนกรอกแบบฟอร์มยื่นขอแบบไหน “ซิงเกิ้ล เอนทรี่” คือมีสิทธิที่จะเข้าออกได้แค่ครั้งเดียวภายในระยะเวลาวีซ่าที่ได้มา “มัลติเพิ้ล เอนทรี่” คือสามารถเข้าออกได้ตลอดภายในเวลา 6 เดือน

*วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษยื่นล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนวันเดินทางเข้าประเทศอังกฤษค่ะ

– วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ เงินในบัญชีที่ควรมี ขึ้นอยูกับจำนวนวันที่อยู่ในอังกฤษ และแพลนท่องเที่ยว สามารถสอบถามกับบีเบรฟได้ค่ะ เราช่วยดูเบื้องต้นเป็นเคสๆให้นะคะ

ทำวีซ่าอังกฤษ ขั้นตอน

 1. จัดเตรียมเอกสาร (บีเบรฟให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนตามโพรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน)
 2. ยื่นขอกรอกวีซ่าออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จองคิวนัดหมาย (บีเบรฟให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะ)
 3. เดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองเพราะต้องเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก(Biometric)ไบโอเมทริคคือพิมพ์ลายนิ้วมือและรูปถ่าย เป็นระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
 4. เลือกว่าท่านจะไปรับเอกสารคืนด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าVFS อังกฤษหรือให้ส่งคืนทางไปรษณีย์

วีซ่าอังกฤษ กี่วันได้ : โดยปกติประมาณ 15-30 วันทำการ แต่ลูกค้าของบีเบรฟเคยได้รับวีซ่าเร็วสุดเพียง 3 วันทำการ แต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและจำนวนผู้สมัคร อาจนานกว่านี้ได้ จึงขอแนะนำให้เผื่อเวลาล่วงหน้าดีที่สุด

สถานที่ยื่นวีซ่าอังกฤษ VFS อังกฤษ สุขุมวิท 13 อาคารเดอะ เทรนดี้ เขตวัฒนา กทม 10110

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา: จ-ศ 08:30-15:00
เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม): วันเสาร์  08:30-12:00
เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร: จ-ศ 10:00-16:00 วันเสาร์ 08:30-12:00 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเชียงใหม่อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

**รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษติดต่อบีเบรฟได้ค่ะ

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

*รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษค่าบริการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น(สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ) ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ 

ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลีย ประเภทวีซ่าออสเตรเลีย

1. วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย Student Visa เมื่อลงเรียนเกิน 12 สัปดาห์ ตั้งแต่การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม มัธยม ระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

– มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง และต้องเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study)

– ต้องเข้าเรียนเกิน 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรักษาระดับผลการเรียนให้ดี

– วีซ่าออสเตรเลียทำงานได้ถึง 40 ช.ม. ในทุกๆ สองสัปดาห์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย (เฉพาะวีซ่านร.)

– อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น

– ผ่านการตรวจสุขภาพจากร.พ.ที่ทางสถานทูตกำหนดไว้และไม่เคยมีประวัติหรือต้องคดีร้ายแรง

2. เรียนคอร์สภาษาระยะสั้นด้วยวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับลงเรียนไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อใช้เรียนระยะสั้นเหมาะสำหรับนักเรียนไปซัมเมอร์ออสเตรเลีย

3. วีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa เพื่อท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเพื่อนญาติอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันค่ะ

ทำวีซ่าออสเตรเลียขั้นตอน

 1. จัดเตรียมเอกสาร (บีเบรฟให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนตามโพรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน)
 2. กรอกวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จองคิวนัดหมาย (บีเบรฟให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะ)
 3. เดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองเพราะต้องเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก(Biometric)ไบโอเมทริคคือพิมพ์ลายนิ้วมือและรูปถ่าย เป็นระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
 4. เลือกว่าท่านจะไปรับเอกสารคืนด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าVFS ออสเตรเลียหรือให้ส่งคืนทางไปรษณีย์

วีซ่าออสเตรเลียกี่วันได้ : โดยปกติประมาณ 15 วันทำการไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

ตรวจสอบสถานะวีซ่าออสเตรเลีย www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

สถานที่ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย VFSออสเตรเลีย อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กทม 10110

โทร : 02 2118 7100 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. จ-ศ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น. วัน จ-ศ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัคร: 08.30-15.00 น. วัน จ-ศ และ เวลารับผลการพิจารณา 10.00 – 16.30 น. วัน จ-ศ

และศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเชียงใหม่ 191 อาคารศิริพานิช ชั้น6B ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

**รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าออสเตรเลียติดต่อบีเบรฟได้ค่ะ

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

*รับทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียค่าบริการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น(สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ) ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ 

ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์ ประเภทวีซ่านิวซีแลนด์

1. วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ Student Visa เมื่อลงเรียนเกิน 14 สัปดาห์ ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม มัธยม วิชาชีพ ฝึกอบรม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมาย

2. เรียนคอร์สภาษาระยะสั้นด้วยวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับลงเรียนไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อใช้เรียนระยะสั้นเหมาะสำหรับนักเรียนไปซัมเมอร์นิวซีแลนด์

3. วีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa เพื่อท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเพื่อนญาติอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันค่ะ

ทำวีซ่านิวซีแลนด์ขั้นตอน

1.จัดเตรียมเอกสาร (บีเบรฟให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนตามโพรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน)

2.กรอกวีซ่านิวซีแลนด์ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จองคิวนัดหมาย (บีเบรฟให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะ)

3.ยื่นวีซ่า

4. เลือกว่าท่านจะไปรับคืนเอกสารด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บีเบรฟดำเนินการแทน

วีซ่านิวซีแลนด์กี่วันได้ : โดยปกติประมาณ 7-30 วันทำการไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

สถานที่ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ New Zealand Visa Application Centre TT Services
140/41 อาคาร ITF ชั้น 19 ถนนสีลม สุริวงศ์ บางรัก กทม 10500 โทร : 02-236-7138

ยื่นใบสมัคร จ-ศ 08:30 – 16:00 / รับผลวีซ่า จ-ศ 08:30 – 16:00

**รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ติดต่อบีเบรฟได้ค่ะ

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

*รับทำวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น(สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ) ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ 

ข้อมูลวีซ่าแคนาดา ประเภทวีซ่าแคนาดา

1. วีซ่านักเรียนแคนาดา Study Permit สำหรับนร.ที่ลงเรียนระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะต้องสมัครเพื่อขอวีซ่านร. หรือ Study Permit และยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 เดือน โดยต้องได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในแคนาดา และมีหลักฐานการชำระค่าเรียนก่อนยื่นวีซ่าด้วยค่ะ

2. วีซ่าชั่วคราวสำหรับการเรียนไม่ถึง 6 เดือน วีซ่าชั่วคราว TRV – Temporary Resident Visa เหมาะสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หรือซัมเมอร์แคนาดา

3. วีซ่าท่องเที่ยวของประเทศแคนาดา จะออกให้เป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน

*นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
– Notarized Public ฝั่งไทย หนังสือลงนามประทับตรา จากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในไทยให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วย (แบบฟอร์ม Custodianship Declaration บีเบรฟจัดเตรียมให้ค่ะ)
– Notarized Public ฝั่งแคนาดา หนังสือลงนามประทับตรา  จากผู้ดูแลนักเรียนในแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา ในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีเจ็บป่วย 

วีซ่าแคนาดากี่วันได้ : สำหรับวีซ่านักเรียนแคนาดาใช้เวลาค่อนข้างนานบางเคสเกือบ 60 วัน ดังนั้นควรเตรียมการล่วงหน้าเนิ่นๆนะคะ

สถานที่ยื่นวีซ่าแคนาดา VFS วีซ่าแคนาดา อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กทม 10110

เวลายื่นคำขอ :09:00 – 17:00 เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 10:00 – 17:00 โทร 02 118 7007

**รับทำวีซ่าแคนาดา รับยื่นวีซ่าแคนาดาติดต่อบีเบรฟได้ค่ะ

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

*รับทำวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาค่าบริการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น(สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ) ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ 

ข้อมูลวีซ่าสิงคโปร์ ประเภทวีซ่าสิงคโปร์

1. วีซ่านักเรียนสิงคโปร์ ลงเรียนไม่เกิน 1 เดือน หรือเรียนซัมเมอร์สิงคโปร์ ไม่ต้องขอวีซ่าเพราะสิงคโปร์ให้คนไทยพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน แต่พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีตั๋วเครื่องบินไปกลับ

2. วีซ่านักเรียนสิงคโปร์ Student Pass หากลงเรียนเกิน 1 เดือน และต้องเป็นหลักสูตรที่เรียนอย่างน้อย 15 ช.ม. ต่อสัปดาห์ ต้องขอวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ Student Pass มีข้อกำหนดว่าจะต้องยื่นขอก่อนเปิดเรียนอย่างน้อย 1 เดือน และไม่นานกว่า 2 เดือน

– นร.ไทยแม้จะไม่ต้องยื่นเอกสารการเงิน Statement แต่กองตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จะให้วางเงินมัดจำค่าประกัน Security Deposit จำนวน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ เมื่อเรียนจบและเดินทางกลับไทยจะได้รับคืนภายใน 6-8 สัปดาห์ แต่ถ้านักเรียนเลือกเรียนกับสถาบันสอนภาษาที่ได้สัญลักษณ์ Singapore Quality Class ไม่ต้องวางมัดจำ

– การขอวีซ่านักเรียนและส่งแอกสารต่างๆ จะส่งไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนร.เพียงแค่ส่งเอกสารต่างๆให้กับสถาบันสอนภาษาที่สมัครเรียนไว้ ทางสถาบันจะดำเนินการขอ Student pass ให้ (สถาบันอาจคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)

– เมื่อวีซ่าหรือ Student Pass ผ่านแล้ว นร.ต้องไปรับบัตร Student Pass ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ด้วยตนเอง เพราะต้องสแกนลายนิ้วมือ และต้องเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปด้วย

3. วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์ หากไปอยู่ไม่เกิน 30 วันไม่นต้องขอวีซ่า แต่พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีตั๋วเครื่องบินไปกลับด้วย

สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย 129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 โทร/Tel: 02 – 3486700
อีเมล์ : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg www.mfa.gov.sg/bangkok/

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

ข้อมูลวีซ่ามาเลเซีย ประเภทวีซ่ามาเลเซีย

1. วีซ่านักเรียนมาเลเซีย ลงเรียนไม่เกิน 1 เดือน หรือเรียนซัมเมอร์มาเลเซีย ไม่ต้องขอวีซ่าเพราะให้คนไทย

เข้าพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน แต่พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีตั๋วเครื่องบินไปกลับ

2. วีซ่านักเรียนมาเลเซีย Student Pass หากลงเรียนเกิน 1 เดือน นร.ไทยที่จะเข้าไปศึกษาต่อใน

ประเทศมาเลเซียไม่ต้องขอวีซ่าที่สถานทูตมาเลเซียในประเทศไทย แต่จะยื่นขอวีซ่าที่เรียกว่า Foreign Student Pass โดยทางสถานศึกษาที่รับนร.เข้าศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ เงื่อนไขคือ

– มีใบตอบรับจากสถานศึกษาแบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของรัฐก็ได้

– ขออยู่ประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราวเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีความต้องการที่จะทำงาน

– มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างศึกษา มีสุขภาพและอุปนิสัยดี

ถ้าวีซ่าได้รับการอนุมัติ กองตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะส่ง หนังสืออนุมัติไปยังสถานศึกษาเพื่อส่งต่อให้นร.ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย (หลังจากได้รับวีซ่าแล้ว) นร.ต้องแจ้งให้สถานศึกษาที่สมัครไว้ทราบล่วงหน้าว่าจะเดินทางเข้าเมืองใด เมื่อเดินทางเข้าแล้ว สถานศึกษาจะต้องส่งพาสปอร์ตของนร.ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะติดสติ๊กเกอร์ที่บ่งว่า นร.ได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว  โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 60 เหรียญมาเลเซียต่อปี ซึ่งการเสียค่าธรรมเนียม และการขอต่อวีซ่า นร.จะทำได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐ

3. วีซ่าท่องเที่ยวมาเลเซีย หากไปเที่ยวไม่เกิน 30 วันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า แต่พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีตั๋วเครื่องบินไปกลับด้วย

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย 35 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม 10120

Tel : 0-2629-6800 : เปิดทำการ จ-ศ 08:00 to 16:00,.  อีเมล์ : malbangkok@kln.gov.my

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

ข้อมูลวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก็นคืออะไร

เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศที่นี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน คือ จะไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ “ประเทศเชงเก็น” ทั้ง 26 ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก็นสำหรับประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก็น พำนักประเทศในกลุ่มเชงเก้นซึ่งได้นานถึง 90 วัน

วีซ่าแบบเข้าออกได้หนึ่งครั้ง Single Entry อนุญาตให้เข้าและอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ในระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า โดยสามารถอยู่ได้นานที่สุด 90 วัน (ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ไปจนถึง วันที่ 28 กันยายน)

– วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง Multiple Entry อนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้ง สามารถพำนักอยู่ได้สูงสุดตามที่ระบุในวีซ่าหรือไม่มากไปกว่า 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน (วีซ่าแบบเซอคูเลชั่น เป็นวีซ่าแบบพิเศษสำหรับแบบเข้าออกหลายครั้ง อายุของวีซ่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานฑูตฝรั่งเศส)

ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน หากวางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ ให้ขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ประเทศใดนานที่สุด ให้ขอวีซ่าของจากใบประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

วีซ่าเชงเก้นขั้นตอน

 1. จัดเตรียมเอกสาร (บีเบรฟให้คำแนะนำอย่างครบถ้วนตามโพรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน)
 2. กรอกวีซ่า ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า จองคิวนัดหมาย (บีเบรฟให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะ)
 3. ยื่นวีซ่าผ่านศูนย์รับคำร้อง หรือนัดหมายสถานฑูตในประเทศที่ขอวีซ่า (บีเบรฟให้ความช่วยเหลือค่ะ)
 4. เลือกว่าท่านจะไปรับคืนเอกสารด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บีเบรฟดำเนินการแทน

วีซ่าเชงเก้นกี่วันได้ : โดยปกติประมาณ 15-30 วันทำการ แต่ลูกค้าของบีเบรฟเคยได้รับวีซ่าเร็วสุดเพียง 3 วันทำการ แต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและจำนวนผู้สมัคร อาจนานกว่านี้ได้ จึงขอแนะนำให้เผื่อเวลาล่วงหน้าดีที่สุด

สถานที่ยื่นวีซ่าเชงเก้น ยื่นวีซ่าผ่านศูนย์รับคำร้อง หรือนัดหมายสถานฑูตประเทศที่ต้องการขอวีซ่า (บีเบรฟให้ความช่วยเหลือค่ะ)

ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส TLS contact , TLS ยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ สถานที่เดียวกันคือ

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

(0)2696 3888 ซึ่งสามารถติดต่อตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

**รับทำวีซ่าเชงเก้น รับยื่นวีซ่าเชงเก้นติดต่อบีเบรฟได้ค่ะ

*สมัครเรียนผ่านเรา บริการทำวีซ่านักเรียนฟรี!*

*รับทำวีซ่าเชงเก้น วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี วีซ่าท่องเที่ยวสวิต ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทเท่านั้น(สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ) ปรึกษาฟรี ยินดีให้บริการค่ะ