• London
 • Oxford
 • Cambridge
 • Brighton
 • Bath
 • Edinburgh, Scotland

ภาพรวมประเทศอังกฤษ ระบบการศึกษาประเทศอังกฤษ

image01

Home of English ประเทศกำเนิดของภาษาอังกฤษ ประชาชนทั่วทั้งสหราชอาณาจักรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และในประเทศอังกฤษเองมีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์ที่เรารู้จักกันดีว่า British Accent

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร คือ อะไร, สหราชอาณาจักรมีกี่ประเทศ สหราชอาณาจักร ประกอบด้วย 4 ประเทศใหญ่ ได้แก่ อังกฤษ (England) เวลล์ (Wales)  สกอตแลนด์ (Scotland) และไอร์แลนด์เหนือ (northern Ireland) เมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือ ลอนดอน (London) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอีกด้วย เมืองหลวงของประเทศอังกฤษคือ ลอนดอน (London) เมืองหลวงของประเทศเวลส์คือคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์คือเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เหนือคือเบลฟาสต์ (Belfast)

ระบบเงินตรา ที่ใช้ได้ทั้ง UK คือ ปอนด์ สเตอร์ลิ่ง (GBP ย่อมาจาก Great British Pound) ใช้สัญลักษณ์ “£” 

การปกครอง มีการปกครองแบบประชาธิบไตยแบบรัฐสภา มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาล และราชวงศ์สมเด็จพระราชินีเป็นประมุข การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ สมเด็จพระราชินีไม่ได้ปกครองประเทศ แต่ราชวงศ์ได้ปฎิบัติตามหน้าที่ด้านพิธีการและยึดตามธรรมเนียมปฎิบัติซึ่งได้รับความเคารพยำเกรงจากรัฐบาล

ฤดูกาล สภาพอากาศ ฤดูของประเทศอังกฤษเป็นหลัก ฤดูกาลในประเทศอังกฤษประกอบด้วย 4 ฤดู ได้แก่  

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มี.ค. – พ.ค. เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกบ่อยมากในอังกฤษ อาจต้องพกร่มติดตัวไว้ สำหรับช่วงนี้อากาศยังค่อนข้างเย็นอยู่ 15-20 องศา

ฤดูร้อน (Summer) มิ.ย. – ส.ค.  ค่อนข้างอบอุ่น แต่ก็อาจจะมีฟ้าหม่นและฝนตกได้ 15-32 องศา

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ก.ย. – พ.ย.  อากาศเริ่มกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง 8-14 องศา

ฤดูหนาว (Winter) ธ.ค. – ก.พ. ค่อนข้างหนาวเย็นและอาจมีหิมะ ทั้งฝนทั้งหิมะยิ่งหนาว 0-4 องศา

ประเทศอังกฤษใช้ระบบวัดอุณหภูมิแบบ องศาเซลเซียส เหมือนกับประเทศไทย อากาศค่อนข้างชื้น และเปลี่ยนแปลงบ่อย มีฝนตกตลอดทั้งปี เราสามารถเช็คพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ของ BBC (BBC Weather) หรือ Application พยากรณ์อากาศ เพราะค่อนข้างแม่นเลยทีเดียว

เวลาที่อังกฤษต่างจากไทย เวลาที่ประเทศอังกฤษจะมีคำว่า GMT อยู่ด้วย ซึ่ง GMT คืออะไร  GMT ย่อจากคำว่าเวลากรีนิช (Greenwich Mean หรือ Meridian Time) ที่ถือว่า เวลาเริ่มนับจากตำแหน่ง ณ ศูนย์สังเกตการณ์ Royal Observatory ที่เมืองกรีนิช (Greenwich) ทำให้เวลาในประเทศอังกฤษมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง ในช่วงปลายเดือนต.ค. – ปลายเดือนมี.ค. แต่ในช่วงปลายเดือนมี.ค. – ปลายเดือนต.ค. ประเทศอังกฤษช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง เป็นการเทียบเวลาของอังกฤษกับไทย

ระบบไฟฟ้าประเทศอังกฤษ ปลั๊กไฟอังกฤษ ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ 230 V. AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา (ขากลม 2 ขา แบนยาว 1 ขา) ซึ่งต่างจากบ้านเรา ดังนั้นต้องเตรียมอุปกรณ์แปลงหัวปลั๊กไปด้วย (หัวอแดบเตอร์) หรือเตรียมปลั๊กสามตาไปด้วย

ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ

image02

ภาคการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในอังกฤษ เริ่มต้นภาคแรก ในราวปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคมของปีที่หนึ่ง และสิ้นสุดราวปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป แบ่งเป็น 3 ภาค คือ

 1. ภาคต้น (Autumn Term) เริ่มปลายเดือน ก.ย. ถึงกลางเดือนธ.ค.
 2. ภาคกลาง (Spring Term) เริ่มกลางเดือนม.ค. ถึงปลายเดือนมี.ค.
 3. ภาคปลาย (Summer Term) เริ่มปลายเดือนเม.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค.

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. ระดับประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษา 3.อาชีวศึกษา  4.อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 5-16 ปี

 1. ระดับประถมศึกษา (Preparatory School) ตั้งแต่อายุ 5-13
 1. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School, Public School)

รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป และเรียนได้จนถึงอายุ 18 – 19 ปี รวมระยะเวลาศึกษา 5 ปี เรียกว่า Year 9 – Year 13 จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก และใช้การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การสอบนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี คือ

GCSE (General Certificate of Secondary Education) การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป ผลสอบคือเกรด A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ GCE A Level

– GCE A Level (GCE Advanced Level) เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มี

อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B

 1. ระดับอาชีวศึกษา (Further Education)

เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ GCSE แต่ประสงค์จะมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

– Higher National Certificate/Diploma (HNC/HND) การศึกษาระดับสูงสุดของอาชีวศึกษาหลักสูตร 2 ปี 

– National Vocational Qualification (NVQ) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสายอาชีพ เป็นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมกัน แต่จะเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนมีความพร้อมก่อนที่ไปประกอบอาชีพจริง  

 1. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรมีประมาณ 96 แห่ง เป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด ยกเว้น University of Buckingham ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงที่เดียว

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate เรียนต่ออังกฤษ ในระดับปริญญาตรี)

– หลักสูตรทั่วไป 3 ปี ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา BA (ศิลปศาสตรบัณฑิต) BBA (บริหารธุรกิจบัณฑิต) BEd (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) BSc (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) LLB (นิติศาสตร์บัณฑิต) เป็นต้น

– หลักสูตรบางสาขาใช้เวลาศึกษามากกว่า 3 ปี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ (4 ปี) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5ปี) ทันตแพทย์ศาสตร์ (5ปี) สัตวแพทย์ศาสตร์ (5ปี) แพทย์ศาสตร์ (6ปี) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังเปิดหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายอีก ดังนี้

– Joint Honours Degree เป็นการเรียนร่วมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป อาจเป็นสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน เช่น เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรืออาจเป็นสาขาที่ไม่ใกล้เคียงกันแต่ยังเกี่ยวข้องกันในทางหนึ่งทางใด เช่น คอมพิวเตอร์กับจิตวิทยา ทั้งนี้ กำหนดน้ำหนักการเรียนในแต่ละสาขาวิชา เท่ากัน

– Combined Degree คือ ปริญญาร่วม โดยการเรียนแต่ละสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักการเรียนเท่ากัน

– Sandwich Courses เป็นการเรียนโดยรวมเวลาฝึกงานกับเวลาเรียนเข้าด้วยกัน เช่น การฝึกงานด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ จึงต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานกว่าปกติ (3 ปี) เป็น 4 ปี

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate หรือเรียนต่อโทอังกฤษ) มี 3 ระดับ 

Post – Graduate Certificate Diploma  รับผู้สำเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ และหากนักเรียนที่จบ

ปริญญาตรีจากไทย และต้องการเรียนต่อโทอังกฤษ หากผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ หรือเรียนจบมาไม่ตรงสาขา ก็สามารถเรียน Post-Graduate Certificate/Diploma  สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานการเข้าศึกษา ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือผู้ที่เปลี่ยนสาขาวิชาเรียนไม่ตรงกับปริญญาตรีที่ตนเรียนมา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับให้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ มีระยะเวลา 9 เดือน ถึง 1 ปีก่อน แล้วจึงรับเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาโท

Master Degree หลักสูตร 1-2 ปี รับผู้สำเร็จ ปริญญาตรี ทีมีผลการเรียนดี ปริญญาที่ให้ได้แก่ M.Sc.,

M.A., M.BA., M.Phil (มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งรับปริญญาตรี เกียรตินิยม) 

Doctoral Degree หลักสูตรการทำวิจัยใช้เวลา 3 ปี ปริญญาที่ให้คือ Doctor of Philosophy (Ph.D./D.Phil)

ประเภทการเรียนการสอน

– ประเภทหลักสูตรเข้าชั้นเรียน (Taught Course) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี สามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านได้ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา วิธีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในครึ่งปีแรกของหลักสูตรเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาการกลุ่ม หรือการทำงาน จากนั้นอีกครึ่งปีจะเป็นการทำงานศึกษาวิจัยอิสระ (IS Independent Study) ปริญญาที่ได้รับ เป็นระดับปริญญาโท อาทิ MSc., MA, MBA เป็นต้น

– ประเภทหลักสูตรการค้นคว้าวิจัย (Research Course) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ ในปีแรกของปริญญาเอก เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเข้ามาตรฐานการเรียนปริญญาเอก

การสมัครเรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ Post-Graduate Course

           ต้องทำการสมัครไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งปกติจะเปิดรับสมัครเพียงปีละ 1 ครั้ง และไม่มีกำหนดวันเปิดรับสมัคร หากสมัครล่วงหน้านานเท่าไร ยิ่งมีโอกาสตอบรับมากขึ้น จึงควรสมัครล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 6 เดือนขึ้นไป (เปิดภาคเรียนปลายกันยาถึงต้นตุลาคมของทุกปี)

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. Transcript ในระดับปริญญาตรี
 2. ผลสอบ IELTS 6.0 – 6.5 หรือ TOEFL 500 – 550 
 3. Letter of Recommendation จากอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย 2 ท่าน 
 4. หลักฐานทางการเงิน Bank Statement ของผู้ปกครอง 
 5. เรียงความประวัติส่วนตัว และแผนอาชีพในอนาคต รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมด
 6. สำหรับสาขา MBA บางมหาวิทยาลัยต้องการ ประสบการณ์ทำงาน และ GMAT ด้วย

เรียนภาษาที่อังกฤษ ไปฝึกภาษาอังกฤษในประเทศเจ้าของภาษา สำหรับนักเรียนที่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษ หรือเรียนภาษาที่ลอนดอน เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ 3 เดือน หรือ เรียนภาษาที่อังกฤษ 6 เดือน มีสถาบันสอนภาษาในอังกฤษมากมาย เรียนภาษาที่อังกฤษค่าใช้จ่ายสอบถามพี่ๆบีเบรฟได้ค่ะ

ติดต่อเรียนต่ออังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนต่อโทที่อังกฤษกับพี่ๆบีเบรฟได้นะคะ ยินดีค่ะ