ภาพรวมประเทศนิวซีแลนด์ ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด

การปกครอง นิวซีแลนด์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

image01

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ และเกาะใต้ คือ

เกาะเหนือ (North Island) ประกอบไปด้วย

Auckland – เป็นเมืองใหญ่ เมืองศูนย์กลางธุรกิจ, อุตสาหกรรมของประเทศ และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย มีที่พักอาศัย ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงมากมาย

Wellington – เวลลิงตันเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้รับการขนานนามว่า Wellywood อีกด้วย เป็นเมืองเชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะ ใต้ซึ่งห่างกันประมาณ 22 กิโลเมตรเมตรในจุดที่แคบที่สุด ทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามเกาะด้วยเรือเฟอร์รี่ได้

และเมืองอื่นๆในเกาะเหนือ ได้แก่ Hamilton Napier Northland Rotorua Taupo Tauranga Waikato

 

เกาะใต้ (South Island) ประกอบไปด้วย

Christchurch – เป็นเมืองที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์หรือที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งสวนดอกไม้และมีชื่อเสียงในความเป็นผู้ดีอังกฤษ เป็นแหล่งรวมนักผจญภัยกลางแจ้ง เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายให้ทำมากมาย

Queenstown – เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู มีบรรยากาศที่สวยงามของทิวเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสะท้อนเงากับทะเลสาบ อีกทั้งยังมีกิจกรรมรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความตื่นเต้นเช่น โดดบันจี้จัมพ์ ปีนเขา พาราไกลด์ ดิ้งและกีฬาทางหิมะสำหรับหน้าหนาวด้วย

Dunedin – ได้รับฉายาว่าเป็นสก๊อตแลนด์แห่งประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดของเกาะใต้และมีชีวิตชีวาด้วยทัศนียภาพและบ้านเรือนอันสวยงาม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ University of Otago

Nelson – เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนตอนเหนือของเกาะใต้ ที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมตลอดปีจะมีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆภายในเมืองมากมาย

นิวซีแลนด์ฤดูกาล สภาพอากาศ นิวซีแลนด์มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื่นตลอดทั้งปี ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ซึ่งในแต่ละฤดูกาลเกาะเหนือจะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นกว่าเกาะใต้ นิวซีแลนด์มี 4 ฤดูกาลดังนี้

  1. ฤดูหนาว ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
  2. ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
  3. ฤดูร้อน ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
  4. ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

เวลาต่างจากไทย เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยอยู่ที่ 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคมในแต่ละปีจะปรับเวลาเร็วกว่าประเทศไทยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง

ระบบไฟฟ้ากี่โวลท์และลักษณะหัวปลั๊กไฟ กระแสไฟฟ้า 230/240V แต่ควรนำ Adapter ติดตัวไปจากประเทศไทยด้วย

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

image02

  1. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) เป็นการศึกษาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-12ปี โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 8ปี คือ Year 1-8 (อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของประเทศไทย)
  1. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เป็นการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 13-19ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 5ปี คือ Year 9-13 (มัธยมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย) โดยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศเป็นโรงเรียนรัฐและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
  1. ระดับมหาวิทยาลัย (University) สถาบันระดับมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศนิวซีแลนด์ได้รับงบประมาณสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล โดยหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

3.1 ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา

3.2 ระดับปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 1-2 ปี โดยการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการทำรายงานและงานวิจัย

3.3 ระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 3-5 ปี โดยแบ่งเป็นการศึกษาประมาณ 3ปี การทำวิจัยและวิทยานิพนธประมาณ 2ปี

  1. หลักสูตรการเรียน Certificate และ Diploma เป็นหลักสูตที่เปิดสอนและอบรมในหลายหลากสาขาทั้งในด้านวิชาชีพและวิชาการ เช่น Business, Hospitality, Computer and Information Technology และ Tourism เป็นต้น

ภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระบบดังนี้

  1. ระบบเทอมแบ่งอกเป็น 4 เทอม

เทอมที่ 1 : ปลายเดือนมกราคม / ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนเมษายน
เทอมที่ 2 : ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนกรกฎาคม
เทอมที่ 3 : ปลายเดือนกรกฎาคม – กลาง / ปลายเดือนกันยายน
เทอมที่ 4 : ปลายเดือนตุลาคม – ต้น / กลางเดือนธันวาคม

  1. ระบบภาคเรียน มี 2 ภาคการศึกษา

ภาคที่ 1 ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน

ภาคที่ 2 กรกฎาคม – พฤศจิกายน

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ค่าเรียนและค่าครองชีพไม่สูง ไปฝึกภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ 3 เดือน หรือ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ 6 เดือน มีสถาบันสอนภาษาในนิวซีแลนด์มากมาย เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ราคาสอบถามพี่ๆบีเบรฟได้ค่ะ