การเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนกันเป็นอย่างดี เพราะเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญ ตั้งแต่การยื่นขอวีซ่า สเตจเม้นท์ต้องมีเท่าไร เรียนเมืองนอกมีค่าใช้อะไรบ้าง พี่ซินจะสรุปให้คร่าวๆ ตามนี้นะคะ

1. ค่าใช้จ่ายก่อนยื่นวีซ่า

1.1 ค่าสมัครเรียน บางสถาบันอาจมีโปรโมชั่นร่วมกับศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศในการฟรีค่าสมัครให้นักเรียน ตรงนี้สามารถตรวจสอบกับศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศบีเบรฟได้นะคะ

1.2 ค่าเรียน สำหรับการเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ มาเลเซีย นักเรียนต้องชำระค่าเรียนก่อนการยื่นวีซ่า และต้องนำใบเสร็จที่ออกโดยสถาบันมาใช้ยื่นวีซ่าด้วยนะคะ ขณะที่เรียนต่ออเมริกา หรือเรียนภาษาที่อเมริกา นักเรียนชำระค่าเรียนหลังวีซ่าผ่านได้ค่ะ ซึ่งค่าเรียนก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะลงเรียน, สถาบันและความมาตรฐาน, ระยะเวลาที่ลงเรียน  ซึ่งการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษค่าใช้จ่ายบางที่เริ่มต้นเพียง 190 Dollars/week เป็นต้นค่ะ หากน้องๆมีงบประมาณที่กำหนดไว้ ก็สามารถแจ้งกับบีเบรฟได้นะคะเรามีตัวเลือกที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ค่ะ

1.3 ค่าประกันสุขภาพ ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ซื้อประกัน แต่ต้องมีประกันสุขภาพนะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้นมีราคาสูงมาก

1.4 ค่าที่พักและค่าจัดหาที่พัก (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน) หากพักกับญาติที่ต่างประเทศก็ประหยัดตรงนี้ไปได้

1.5 ค่ารถไปรับสนามบินปลายทาง (เป็นทางเลือกนะคะ)

1.6 ค่าตรวจสุขภาพวีซ่านักเรียน สำหรับบางประเทศเริ่มต้นที่ 2,500 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ทางสถานฑูตเรียกเก็บ และมีราคาที่ชัดเจนว่าเท่าไร ทางศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศบีเบรฟ เรียกเก็บจากนักเรียนราคาเดียวกับที่สถานฑูตกำหนด ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นใดทั้งสิ้น ค่าวีซ่าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม แม้วีซ่าจะไม่ผ่านก็ตาม นี่จึงเป็นเหตุผลที่บีเบรฟใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องเอสการยื่นวีซ่ามาก เพราะไม่อยากให้นักเรียนของเราวีซ่าไม่ผ่าน เสียเงินเปล่าๆค่ะ  (ราคาค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขึ้น-ลงตามสถานฑูตกำหนด ติดต่อสอบถามได้ค่ะ)

3. ค่าใช้จ่ายหลังวีซ่าผ่าน

3.1 ค่าตั๋วเครื่องบิน บีเบรฟแนะนำให้น้องๆ เตรียมตัวล่วงหน้านะคะ  เมื่อวีซ่าผ่านเร็ว เราก็มีเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศล่วงหน้า ก็จะได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกกว่าไปจองกระชั้นชิดแน่นอนค่ะ

3.2 Pocket Money พกเงินไปต่างประเทศ อย่างน้อยน้องๆควรเตรียมเงินไปใช้จ่ายในช่วงแรกๆก่อนนะคะ เผื่อเราอาจจะยังสนุกสนานและไม่อยากเริ่มทำงาน

4. ค่าบริการ บีเบรฟไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่มีค่าบริการแอบแฝงใดๆ กรณีสมัครเรียนผ่านทางบีเบรฟ เราบริการฟรีทุกขั้นตอนค่ะ

5. ค่าครองชีพในต่างประเทศ

5.1 ค่าที่พักอาศัย เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกเว้นมีที่พักของญาติที่ให้เราไปพักด้วย นอกนั้นตัวเลือกของนักเรียนต่างชาติอย่างเราหลักๆ  คือ

– หอพักในมหาวิทยาลัย (Domitory)

– แชร์อพาร์ทเม้นท์ร่วมกับเพื่อนๆ (Shared Apartment)

– อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวต่างชาติ  (Homestay)

5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเดินทาง, ค่าอาหารและของใช้ส่วนตัว, ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะอยู่ที่ต่างประเทศ คิดถัวเป็นเงินไทยโดยประมาณ

– หากเป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่สูงค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทั้งหมดอาจเริ่มต้นประมาณเดือนละ 30,000 บาทไทย

– หากเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูง อาจเริ่มต้นที่ 40,000-50,000 บาทไทย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความเป็นอยู่ ที่พัก อาหารการกิน และการใช้เงินนะคะ

**ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นการประมาณจากประสบการณ์ของทีมงานบีเบรฟ และการสอบถามน้องๆที่ไปเรียนอยู่ใสแต่ละเมืองนะคะ ดังนั้นจึงเป็นคร่าวๆ ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ค่ะ

6. การทำงานพาร์ทไทม์ที่ต่างประเทศ น้องๆสามารถทำงานพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งให้เรา หรือบางคนสามารถทำงานพาร์ทไทม์จนดูแลค่าใช้จ่ายของตัวเองได้ ขณะที่บางคนมีเงินเหลือเก็บด้วยนะคะ แต่ว่ากฎของวีซ่านักเรียนทำงานได้หรือไม่นั้น พี่สรุปให้คร่าวๆตามนี้ค่ะ (กฏวีซ่านักเรียนและการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามเพื่อข้อมูลที่อัพเดทนะคะ)

– ทำงานที่ออสเตรเลียระหว่างเรียน สามารถทำได้อย่างถูกกฏหมาย 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ทางบีเบรฟมีแนะนำการหางานทำ และแนะนำงานในเครือข่ายให้น้องๆฟรีค่ะ

– ทำงานที่อเมริกา ด้วยวีซ่านักเรียน F-1 สำหรับเรียนในระดับมหาวิยาลัยสามารถทำงานในมหาวิทยาลัยได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเสมอสอบถามได้ค่ะ)

– เรียนและทำงานที่อังกฤษ ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่นักเรียนสมัครไป และประเภทของสถาบันที่ลงเรียน บางที่สามารถทำงานพิเศษได้ บางที่ไม่อนุญาตให้วีซ่านักเรียนอังกฤษทำงานได้ค่ะ

ในการเลือกคอร์สเรียน เลือกสถาบัน หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเลขชัดเจน บีเบรฟมีทางเลือกให้หลากหลาย ตามความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของการไปเรียน รวมทั้งแนะนำด้านงบประมาณในการเตรียมตัวด้วย น้องๆสามารถพูดคุยขอคำปรึกษากับพี่ๆบีเบรฟได้ตามคามต้องการและตามงบประมาณ โดยไม่ต้องเกรงใจนะคะ พี่ๆบีเบรฟยินดีให้บริการและให้คำแนะนำช่วยเหลือค่ะ

 

บริษัท บีเบรฟ สตั๊ดดี้ อะบรอด จำกัด

เรียนต่อต่างประเทศ รับทำวีซ่าท่องเที่ยว

BE BRAVE > บีเบรฟ > กล้า

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าไปเรียนรู้ กล้าพูดภาษาอังกฤษและสนุกกับมัน :))

เจ้าหน้าที่บีเบรฟทุกท่านมีประสบการณ์จริง ในการเรียนและท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเชิงลึกอย่างจริงใจเป็นกันเอง บริการคุณภาพ ตั๋ว ประกัน ครบจบที่เดียว สบาย ง่าย!

 

ติดต่อบีเบรฟ

Hotline 0813477231, 0813016060

Line @BeBraveStudyAbroad มี@ค่ะ

FB : BeBraveStudyAbroad

IG : Be_Brave_Study_Abroad

Youtube : Be Brave Study Abroad

Office : พระราม 9 (แยกเอกมัย-ประดิษฐ์มนูธรรม)

*ทุกช่องทางชื่อบีเบรฟ Be Brave Study Abroad

 

บีเบรฟ อยากให้คุณ “กล้า”

ถ้าอุปสรรคของคุณคือความกลัว และคิดว่าการไปเรียนต่างประเทศเป็นเรื่องยาก เราอยากให้คุณ “กล้า” ไปกับเรา

“LET US INSPIRE YOU TO BE BRAVE!!”