ในการขอวีซ่าแต่ละครั้งหากเราไม่สามารถแสดงหลักฐานเอกสารต่างๆให้สถานทูตพึงพอใจในวัตถุประสงค์ของการยื่นขอวีซ่าประเภทนั้นๆ ก็อาจทำให้วีซ่าไม่ผ่านได้ค่ะ ใครกำลังจะขอวีซ่า มาเตรียมตัวกันไว้นะคะ ส่วนใครที่เคยวีซ่าไม่ผ่าน ได้รับเหตุผลตามนี้กันทั้ยคะ

วีซ่าไม่ผ่าน ทำอย่างไรได้บ้าง และสาเหตุที่ทำให้วีซ่าไม่ผ่านหลักๆมีดังนี้ค่ะ

เอกสารไม่ครบ

“การขอวีซ่าคืองานด้านเอกสาร เจ้าหน้าที่จะทราบเรื่องราวของเราจากเอกสารที่เรายื่นไป” เราควรเตรียมเอกสารให้ครบตั้งแต่ตอนยื่นวีซ่า ไม่ควรคิดว่าหากขาดอะไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงขอเพิ่มเติมเอง… เอกสารต้องถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม หากชิ้นไหนสำคัญควรยื่นตัวจริงประกอบไปด้วยค่ะ

 วิธีแก้ไข หากวีซ่าไม่ผ่าน บีเบรฟแนะนำให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเอกสารใดๆเพิ่มเติมบ้าง โดยเฉพาะวีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน และเราควรหาเอกสารนั้นมายื่นเพิ่มเติม หากมีการขอวีซ่าใหม่อีกครั้งค่ะ

 

 

กรอกวีซ่าผิด รวมทั้งเลือกประเภทวีซ่าผิด วีซ่ามีหลาย Subclass เลือกประเภทวีซ่าผิด ใช้ฟอร์มวีซ่าผิด กรอกวีซ่าผิด หรือแม้แต่การสะกดชื่อสกุลของตนเอง หรือไม่มีการแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีป้องกัน,แก้ไข บีเบรฟว่าข้อนี้น่าเสียดายมากจริงๆค่ะ การขอวีซ่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดและต้องถูกต้อง บางท่านอาจสับสนไม่มั่นใจได้ ควรใช้ความรอบคอบในการกรอกวีซ่าค่ะ

หากท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่า ท่านควรทราบว่า เค้ากรอกอะไรลงไปบ้าง และถูกต้องไหม

 

 

 ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอและแหล่งที่มาของเงิน

ขอวีซ่าเงินในบัญชีควรมีเท่าไร? กรณีจำนวนเงินที่ยื่นขอวีซ่าไม่เพียงพอ สถานฑูตดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีค่ะ เงินที่ใช้ยื่นต้องครอบคลุมระยะเวลาที่เราท่องเที่ยวหรือไปเรียนต่อต่างประเทศ บางกรณีมีจำนวนเงินเพียงพอแต่ไม่มีที่มาที่ไปของเงิน เช่น ในบัญชีมีเงินเก็บอยู่หลักพันบาท เมื่อจะยื่นวีซ่า มียอดใหญ่เค้ามาแบบกระทันหัน 300,000 บาท เพียงไม่กี่วันก่อนขอวีซ่า และไม่มีที่มาที่ไปของเงินจำนวนนี้ ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โดนปฏิเสธได้ค่ะ บีเบรฟขอแนะนำให้ใช้บัญชีเงินเก็บนิ่งๆ หรือมีที่มาที่ไปของเงินยอดใหญ่ๆ ที่ฝากเข้ามาแบบกระทันหันค่ะ

วิธีป้องกัน,แก้ไข

วีซ่านักเรียนเงินในบัญชี จะมีกำหนดตายตัวเรื่องค่าครองชีพ และยอดเงินที่ใช้ยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศอยู่แล้วว่าต้องเท่าไร

แต่วีซ่าท่องเที่ยว เงินในบัญชีอาจไม่มีกำหนดตายตัว น้อยกว่าหลักแสนบาทก็มีผ่านได้ บีเบรฟว่าเจ้าหน้าที่คงพิจารณาจากหลายปัจจัย หากท่านสามารถแสดงให้เห็นว่า เงินนี้เพียงพอต่อการท่องเที่ยว วีซ่าก็ผ่านค่ะ

 

 

วัตถุประสงค์ของการไปเรียน วีซ่านักเรียน เพื่อไปเรียน ไม่ใช่เพื่อทำงาน สถานฑูตทราบได้จากลักษณะของสถาบันหรือคอร์สที่ท่านลงเรียน เช่น ค่าเรียนถูกมาก เรียนน้อยๆเพื่อมีเวลาไปทำงาน หรือบางท่านเรียนจบปริญญาโทแล้ว แต่กลับลงเรียนคอร์สเล็กๆ ที่อาจไม่ได้ให้ความรู้มากนัก เป็นต้น

วิธีป้องกัน,แก้ไข ควรเลือกสถาบัน และคอร์สเรียนที่เหมาะสม และมีวัตถุประสงค์เพื่อการไปเรียนอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าบางประเทศสามารถเรียนและทำงานต่างประเทศได้ด้วยอย่างถูกกฎหมายเช่น เรียนและทำงานที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แต่ก็ควรเน้นเรียนมากกว่าทำงาน เพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุดค่ะ

 

พันธะผูกพันที่ไทย หรือหน้าที่การงานไม่ชัดเจน

วีซ่าไม่ผ่าน “ไม่มีพันธะผูกพันที่ไทย” ข้อนี้คงมีหลายคนที่โดนแบบกำปั้นทุบดิน บีเบรฟแนะนำให้ยื่นเอกสารที่แสดงพันธะที่ไทย เช่น คู่สมรส บุตร หรือทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่ที่ไทย เพื่อประกอบการยืนยันว่าเราจะกลับไทยแน่นอน

“หน้าที่การงานไม่ชัดเจน” หากเป็นเจ้าของกิจการให้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเพิ่มเติมเข้าไป

หากเป็นพนักงาน ให้หน่วยงานออกเอกสารรับรองการทำงาน ที่ยืนยันการลา ระบุวันให้ชัดเจนและยืนยันการกลับมาทำงานของท่าน

วิธีป้องกัน,แก้ไข ข้อนี้เกี่ยวข้องกับเอกสารค่ะ ดังนั้นควรเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วน ใครมีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน บ้าน รถ คอนโด ที่ดิน ต่างๆ หรือกิจการงานที่ทำมา แสดงให้เห็นว่า คุณภาพชีวิตที่ไทยของเรานั้นดีเพียงพอที่จะไม่ไปโดดวีซ่าแอบทำงานที่ต่างประเทศค่ะ

 

แผนการเดินทางไม่ชัดเจน ตอบไม่ได้ จำไม่ได้ ตอบไม่ตรง

เมื่อถูกถามถึงการเดินทาง ไปไหนบ้าง เที่ยวไหนบ้าง พักที่ไหน จองอะไรหรือยัง เมื่อไร ยังไง … ท่านตอบไม่ได้ หรือตอบไม่ตรงกับที่กรอกไปในฟอร์ม หรือท่านไม่ได้ยื่นแผนการเดินทาง ไม่ได้เตรียมแพลนท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือประกันการเดินทางต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกำหนดของเงื่อนไขการขอวีซ่าแต่ละประเทศ

วิธีป้องกัน,แก้ไข วีซ่าบางประเทศเช่น เช็งเกนเที่ยวยุโรป ต้องการหลักฐานการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และประกันสุขภาพ บีเบรฟแนะนำให้จัดเตรียมให้ครบถ้วนและถูกต้องนะคะ เพราะวีซ่าไม่ผ่าน ตั๋วเครื่องบินไม่ได้ยื่นไปก็มีค่ะ

 

มีคนรู้จัก บางท่านคิดว่ามีคนรู้จักอาจเป็นข้อดี ใช้เครดิตของบุคคลนั้น แต่เราอาจไม่ทราบสถานะการอยู่อาศัยที่แท้จริงของคนรู้จัก เช่นบางคนโดดวีซ่าอยู่ หรือลงเรียนไปเรื่อยๆเพื่อแอบทำงาน บางทีสถานฑูตอาจมองว่า ท่านมีคนรู้จัก อาจมีลู่ทางนำไปสู่การโดดวีซ่าก็เป็นได้

วิธีป้องกัน,แก้ไข ญาติ หมายถึงบุคคลในครอบครัวที่นามสกุลเดียวกัน รวมถึงคนรู้จักอื่นๆ บางท่านบอกว่า พอตอบความจริงสถานฑูตก็ไม่ให้ผ่าน 555 ข้อนี้บีเบรฟว่าสถานฑูตคงพิจารณาจากหลายปัจจัยมากกว่าค่ะ

 

เจตนาแอบแฝง หรือวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เจ้าหน้าที่สถานทูตมีความรู้ความสามารถในการมองลึกลงไปถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ที่อาจแอบแฝงอยู่ หรือแม้แต้ตัวท่านเองที่บางท่านอาจมีแอบแฝงเจตนาไปทำงานโดดวีซ่า บางครั้งอาจโดนหลอกถาม เช่น ยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา แต่มีการพูดถึงว่าจะไปทำงานที่ต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งตรงนี้ผิดกฎวีซ่านักเรียน (บางประเทศ) ที่ห้ามทำงานอยู่แล้วค่ะ

 วิธีป้องกัน,แก้ไข คนไทยในอดีตโดดวีซ่ากันเยอะมาก (ที่เราเรียกกันว่า โรบินฮู้ด หรือผี) ทำให้ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่าของรุ่นเราๆนี้ แต่ตอนนี้ก็นับว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะ บีเบรฟแนะนำว่า ไปเที่ยวก็คือเที่ยว เที่ยวแล้วก็กลับเนอะๆ J หรือถ้าไปเรียน แล้วอยากทำงานเสริมด้วย ก็เลือกประเทศที่เรียนด้วยทำงานด้วยได้ เช่น เรียนและทำงานที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เป็นต้น

 

ไม่มีประกัน วีซ่าบางประเทศเช่น เช็งเกนเที่ยวยุโรป ต้องการหลักฐานการซื้อประกันสุขครอบคลุมทุกวันตลอดการเดินทาง และต้องเป็นบริษัทประกันที่สถานฑูตรับรองด้วยนะคะ

 

ปัญหาสุขภาพ วีซ่านักเรียนตรวจสุขภาพด้วยในบางประเทศ (วัดความดัน เอ็กซเรย์ปอด) อาจตรวจพบบางโรค เช่น วัณโรค หรือโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ บีเบรฟเคยทำเคสที่เคยเป็นวัณโรค เราก็แจ้งตามความจริงว่าผู้สมัครเคยเป็น แต่เรายื่นเอกสารการรักษาครบถ้วน และหายขาดแล้วไปด้วย วีซ่าก็ผ่านค่ะ

วิธีป้องกัน,แก้ไข หากท่านมีโรคประจำตัวร้ายแรงใดๆ หรืออยู่ระหว่างการรักษา ให้ยื่นเอกสารจากแพทย์ให้ครบถ้วนนะคะ

 

ปลอมแปลงเอกสาร ข้อนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าเอกสารใดๆก็ตาม หากสถานฑูตจับได้ นอกจากไม่ผ่านแล้ว ยังมีความผิดและถูกแบล็คลิสต์ในการขอวีซ่าครั้งต่อไปด้วยค่ะ

วิธีป้องกัน,แก้ไข ทุกอย่างควรอยู่บนพื้นฐานของความจริง และสุจริต แต่ถ้าหากเราคิดว่าประวัติของเราไม่เฟอร์เฟคสมบูรณ์ บีเบรฟแนะนำว่า เราไม่ควรปกปิด แต่เราควรนำจุดเด่นหรือข้อดีที่มั่นคงของเรามายื่นประกอบให้สถานฑูตพิจารณาร่วมๆหลายปัจจัยดีกว่าค่ะ J

 

 

เคยถูกปฏิเสธวีซ่า เมื่อท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ท่านจะได้รับทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร เมื่อวีซ่าไม่ผ่าน ขอใหม่ ได้ไหม? ในการยื่นวีซ่าใหม่อีกครั้งหลังจากถูกปฏิเสธ ไม่มีข้อกำหนดตายตัวเรื่องระยะเวลา บีเบรฟขอแนะนำว่า หากท่านสามารถเตรียมเอกสารหรือหลักฐานข้อแก้ไขต่างๆ ที่สามารถหักล้างกับเหตุผลที่ถูกปฏิเสธมาได้ ก็จะเป็นการดีค่ะ

 

ประวัติของผู้สมัคร และเหตุผลอื่นๆ เคยทำผิดกฎวีซ่าหรือผิดเงื่อนไขวีซ่าที่เคยได้รับมา เคยอยู่เกินวีซ่าในประเทศอื่นๆ หรือเคยไปแอบทำงานที่เกาหลีอยู่ 5 ปี ตอนนี้อยากไปเรียนต่อออสเตรเลีย หรือยากขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา เป็นต้น

รวมถึงมีประวัติอาชญากรรมที่ร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างต้องโทษพิจารณาคดีร้ายแรง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายข้ามชาติ เป็นต้น

หรือแม้แต่หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ถึงหกเดือนตามที่กำหนดค่ะ

 

ดวง 555 หลายท่านคงเคยได้ยินคำนี้นะคะ ขอวีซ่าขึ้นอยู่กับดวง

บางท่านเอกสารครบดีมาก วีซ่าไม่ผ่าน

บางท่านขาดตกบกพร่อง วีซ่าผ่าน

เลยพูดๆกันว่า แล้วแต่ดวง

แต่บีเบรฟว่า เจ้าหน้าที่มีมาตรฐานและการตรวจสอบของเขา ซึ่งยังไงแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อม และทำให้ครบถูกต้องไว้ก่อน … แต่ก็ควรไปทำบุญก่อนยื่นวีซ่าไว้ด้วยก็ดีนะคะ ฮ่าๆ…  เอ๊ะ ยังไง 5555

หากต้องการปรึกษาเรื่องการยื่นวีซ่ากับทางบีเบรฟ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ

BE BRAVE Study Abroad Co., Ltd.
บีเบรฟแตกต่างด้วยการบริการที่มีคุณภาพ รอบคอบ ใส่ใจ เตรียมเอกสารรายบุคคล กรอกวีซ่าถูกต้อง เพิ่มเติมเอกสารอย่างเหมาะสม เดินทางไปด้วยในวันยื่นวีซ่า ดูแลทุกขั้นตอนให้คุณสะดวกสบาย วีซ่าผ่านง่ายค่ะ 🙂

วีซ่าไม่ผ่าน Pantip ก็มีกล่าวไว้หลายประเด็น แต่หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อบีเบรฟได้นะคะ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รับทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย รับทำวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ราคาไม่แพง และบริการเรียนต่อต่างประเทศ บริการด้วยคุณภาพแบบมืออาชีพ ให้คุณวีซ่าผ่านง่ายๆค่ะ

บริษัท บีเบรฟ สตั๊ดดี้ อะบรอด จำกัด

เรียนต่อต่างประเทศ รับทำวีซ่าท่องเที่ยว

BE BRAVE > บีเบรฟ > กล้า

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าไปเรียนรู้ กล้าพูดภาษาอังกฤษและสนุกกับมัน :))

 

เจ้าหน้าที่บีเบรฟทุกท่านมีประสบการณ์จริง ในการเรียนและท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเชิงลึกอย่างจริงใจเป็นกันเอง บริการคุณภาพ ตั๋ว ประกัน ครบจบที่เดียว สบาย ง่าย!

 

ติดต่อบีเบรฟ

Hotline 081-3016060, 081-3477231

Line มาคุยกัน @BeBraveStudyAbroad มี@ค่ะ

FB : BeBraveStudyAbroad

IG ภาพสวย : Be_Brave_Study_Abroad

Youtube : Be Brave Study Abroad

Office : พระราม 9 (เพชรบุรีตัดใหม่-เอกมัย)

*ทุกช่องทางในชื่อ Be Brave Study Abroad